Træning af facilitatorer

Som facilitator har du ansvaret for at sætte en ramme der sikrer at et team eller en gruppe når sit mål. Det gælder, hvad enten det er på en enkeltstående møde, eller som led i en længerevarende proces.

Du skal sikre engagement – og effektivitet. Og du skal bruge redskaber og metoder der sikrer fremdrift og kvalitet. Du skal rammestætte godt og komme godt fra start – du skal navigere undervejs – og du skal afslutte, så der sker forankring.

Bede ledere og projektledere har gavn af at styrke kompetencerne ift at facilitere processer og møder med fokus på: 

  1. Design af procesforløb og mødeformater
  2. Bevidsthed om den gode forberedelse, feks. via drejebøger og forventningsafstemning
  3. Den gode start – med I-DO-ARRT
  4. Intervention, når der er behov for det
  5. Time-outs der sikrer energi og fremdrift
  6. Valg af relevante metoder der understøtter mødets formål, feks. idéudviklingsteknikker, beslutningsmodeller, cafédiskussioner mm
  7. Passende involvering og indflydelse fra deltagerne
Design og metoder afstemmes efter formål og gruppestørrelse – og kan involvere små eller store grupper – fra 3-500+.

Faciliteringen kan være fysisk eller online – eller hybrid.

Om du arbejder med innovation, styregrupper eller borgerinddragelse, så arbejder du som facilitator med mennesker. Du bør derfor også interessere dig for motivation, kollektiv intelligens, psykologisk tryghed og beslutningskvalitet.

“Psykologisk tryghed er udtryk for deltagernes forstilling om ingen vil blive “straffet” eller ydmyget for at ytre sig i gruppen. Herunder at stille spørgsmål, bidrage med anderledes pointer eller perspektiver, indrømme at have haft forkerte antagelser om situationen, problemer og løsninger” (Vestergaard, Fair Proces, s.54)

Arbejder du med virtuel facilitering skal du endvidere beherske mikroinvolvering og online greb til at skabe energi og effektivitet på tværs af kulturel, social, fysisk og teknologisk distance. 

 

Ydelser - træning af facilitatorer

Træning for ledere og projektledere som arbejder med facilitering:

Procesfacilitering - kursus

1 dag: Lær basale designtips og forberedelse af møder, seminarer og workshops ud fra deltagerkreds, formål og succeskriterier.

2 dage+: Kom i dybden med træning af forskellige mødeformater, kreative teknikker, interventionsteknikker, konflikthåndtering,  mødeåbning/-lukning mm. Der kan arbejdes med egen møder/processer.

Virtuel facilitator - kursus

2 x 1/2 dag: Lær basale teknikker til at højne engagement og effektivitet, når du faciliterer online ved brug af mikroinvolvering, icebreaker og energizers, audiovisuelle virkemidler, afstemninger, fælles collaboration værktøjer mm.

Afvikles på Zoom eller MS Teams, – andre platforme efter forespørgsel.

Individuel træning

Skræddersyet Individuel træning og sparring i tilrettelægelse og gennemførelse af fysisk, virtuel eller hybrid facilitering.

Kontakt for tilbud.

Jeg påskønnede den høje faglighed, gode øvelser der gav mulighed for at teste konkrete værktøjer. God tone og plads til sjov. God planlægning og sammenhængende kursus.

Jeg vil i den grad anbefale kurset til andre. Tine er dygtig og designstjernen som værktøj er meget anvendelig.

Deltagere,

2x2 dages procesfacilitering