Testprocessen - trin for trin

Hessner-Consult vejleder i testvalg så det matcher jeres formål, økonomi, tidsforbrug, sprog på arbejdspladsen mm.

Persontests bør f.eks. altid udfyldes på modersmål for at sikre den bedste kvalitet.

Testrapporten kan have fokus på f.eks. samarbejde, ledelse, personlige udviklingsområder eller andet. 

Tests kan også kvalificere rekruttering og jobsamtaler ved at matche en stillingsprofil.

IMG_5507 DISC PPA Vifte

Når en test indgår i et individuelt eller teambaseret forløb vil det typisk foregå således:

  1. Valg af test og rapporttype ift formål
  2. Kort introduktion af testprocessen med mulighed for spørgsmål (online eller fysisk møde)
  3. Testlink modtages i din mailboks*

  4. Test udfyldes på egen computer – i rolige omgivelser,
    uden forstyrrelser (afsæt 10-40 minutter)*

  5. Testfeedback gives som aftalt – individuelt eller i gruppe,
    fysisk eller online
  6. Testrapport udleveres og eftersendes på mail efter aftale

Kvalitet i tests

Når en test indgår i et individuelt eller teambaseret forløb, aftales det konkrete forløb ift testens formål. Tine benytter validerede og anerkendte tests for at sikre en høj kvalitet.