Solid procesfacilitering

 

”Facilitering” kommer fra det latinske ord Facilis som betyder ”at gøre det lettere”.

Hessner-consult assisterer med skræddersyet design og facilitering af processer fra 3-500+ deltagere.

Det kan være teamudvikling, strategiprocesser, kreative møder, idéudvikling, reviews, APV-opfølgning, lederseminarer, kick-off workshops, konferencer, open space aktiviteter eller større faglige arrangementer for medarbejdere off-site.

I garanteres en proces der tager afsæt i jeres formål og mål med dagen eller forløbet. Og som bruger en vifte af varierede metoder til at sikre involvering, engagement og produktivitet undervejs.

IMG_6636
IMG_5283 facilitering

God facilitering skaber både engagement og resultater.

En god facilitering planlægges derfor typisk med afsæt i en drejebog der sikrer, at alle detaljer på seminaret/mødet/konferencen er gennemtænkt. 

Med afsæt i et skarpt formål og succeskritierer skabes en fair proces med den rette involvering af mødets deltagere. Miljøet – alt fra forplejning til bordopstilling, gruppeinddelinger, logistik og transport, forplejning og stemning er gennemtænkt. Og der er både intenst arbejde – og rekreative pauser for energien skal også lades op undervejs. I et tillidsfuldt rum med plads til humor skabes en god atmosfære og produktivitet.

Endelig vil jeg altid sikre, at I har dokumentation og et tydeligt output – og skal det være med grafisk facilitering har jeg en samarbejdspartner med.

Ydelser - facilitering

Facilitering 

Facilitering af workshops og seminarer

  • Skræddersyet planlægning af workshops, seminarer og konferencer
  • Afdækkende møde, drejebog og gennemførelse af facilitering
  • Faciliterer gerne i partnerskab – i samarbejde med interne konsulenter (co-host)
  • fra 3 – 500+ deltagere
  • Dansk og engelsk
  • Også outdoor
 

Konferencevært/moderator

  • Ordstyrer, konferencevært og moderator på små og store konferencer – fysisk og online
  • Dansk og engelsk

Storgrupper og firmafest

  • “Teambuilding light”: Når sommerfesten eller julefesten  indledes med fotosafari, arbejdsglædepoker”  – eller en skattejagt
  • Når hele arbejdspladsen skal arbejde med visioner og værdier. Når strategier skal omsættes, så skal der designes processer med involvering af mange mennesker. Tine bruger storgruppemetoder med stor sikkerhed – og skaber et tryg proces.