Adfærdsdesign

Da nobelpristager Kahnemans bog “Thinking fast & slow” udkom i 2013 fik motivationsstudier og -tænkning, rationel og irrationel adfærd, bias og begrebet ”nudging” ny bevågenhed.

Psykologi, beslutningsteori, adfærdsøkonomi, den menneskelige hjernes tilbøjelighed til at agere irrationelt kombineret med principperne i designtænkning har givet navnet til begrebet ”Adfærdsdesign”, som vi betegner det på dansk, fra ADFÆRDSpsykologi og DESIGNtækning.

Vidste du f.eks. at det kræver op mod 20 valg at købe en studenterhue? 

Og at for mange valgmuligheder på syltetøjshylden eller i drop-down menuen kan være en barriere for at vælge (købe) overhovedet? 

Eller at bevidst ”framing” af en valgsituation kan føre til forskellige valg?

Eller at vi er så ærgerlige over at have spildt/tabt – at vi ikke er i stand til at sige ”pyt” og acceptere tab, men kæmper videre – også selvom kampen fører til flere tab?

Kort fortalt er vores beslutningsprocesser præget af bias og irrationalitet. Jo mere vi ved om det og anerkender det, jo bedre kan vi arbejde med det og bruge det til feks. at understøtte forandringer.

Adfærdsdesign bog

Mange har læst Morten Münsters ”Jytte er gået for i dag” eller ”Jytte vender tilbage”, som på en redskabsorienteret måde hjælper os til at lave barriereanalyser, re-designe indsatser, gøre adfærd ”let”, ”tilgængeligt” ved at mindske antallet af valg og meget mere.

Jo mere vi kender til, og anerkender, mekanismerne bag bias og ubevidste valg, jo bedre kan vi designe indsatser der imødekommer kom – eller overvinder dem.  

Det har stor relevans i omstillinger og projekter, når man vil lykkes med implementering og gevinstrealisering. 

Adfærdsdesign giver direkte input til kommunikation og forandringsledelse. 

Ydelser - Adfærdsdesign

Er du nysgerrig på hvad adfærdsdesign kan gøre for dig, dine projekter og din virksomhed? 

Inspirationsforedrag

1 – 1,5 time:

  • Adfærdsdesign (generelt)

  • Adfærdsdesign og forandringer

  • Adfærdsdesign, projekter og forandringer (målrettet projektledere)


Seminarer og workshops

1 dag: Adfærdsdesign og forandringer (tilpasses kunden)

2 dage: Adfærdsdesign og forandringer (tilpasses kunden)

 

Se Kahneman video her

Animeret book summary (9:54)