Konfliktforståelse

51ycVcJmZ5L Konflikt

Find ud af, hvordan du udvikler dine kompetencer inden for konfliktforståelse og få lejlighed til at blive klogere på din egen konfliktstil og dine konfliktstrategier.

Konfliktforståelse og -håndtering kan trænes og læres. Hvad enten du er leder, projektleder eller medarbejder. Fremfor at binde energi i uløste konflikter, kan der frigøres energi ved at forstå baggrunden og eskaleringen af konflikter – og enten undgå eller få opløst dem.

Hessner-Consult har god erfaring med undervisning og træning i konfliktforståelse. I samarbejde med Marianne Wiese tilbydes kurser og konfliktmægling. Marianne er jurist og psykoterapeut og har en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet.

På det grundlæggende kursus i konflikthåndtering kan du få indsigt i, hvordan konflikter eskalerer og kan nedtrappes. Lær om hvordan du kan håndtere en konflikt, du måske er havnet i eller er vidne til. På det videregående kursus trænes casebaseret i mæglingsteknikker under supervision.

Kurserne veksler mellem oplæg, cases, refleksion og tests. Du arbejder både i grupper og makkerpar samt individuelt. Du arbejder endvidere med et worksheet til fastholdelse af egen læring og handlingsplaner og modtager et kursusbevis efterfølgende.

Få løst konflikter i teams eller mellem parter via mægling. Når teams rammes af interne konflikter, får det typisk konsekvenser for alle medlemmer af teamet. Det binder energien i teamet og påvirker de enkelte medlemmers lyst til at samarbejde med konsekvenser for kvaliteten af resultaterne. Her kan det være relevant at kalde en neutral tredjepart ind i en konflikt eller uenighed for at hjælpe de konfliktende parter med at løse deres konflikt.

En mægler styrer processen og hjælper parterne i at finde deres egen løsning på konflikten.

Ydelser - Konfliktforståelse

Kurser, test og mægling – for ledere, projektledere og medarbejdere:

Kurser

 • Grundkursus: 1 eller 2 dages kursus i konfliktforståelse, konfliktstile og konfliktopløsning

 • Videregående kursus: 1 dags kursus i mægling og forhandling

 • Dagskurset “Have a Nice Conflict” – personlig udvikling baseret på SDI 2.0

 • Skræddersyede forløb 

Test af konfliktstil

Individuel test – konfliktstile og konfliktreaktioner, enten TKI-Thomas-Kilman Konfliktstile eller SDI 2.0.

 • Test
 • Rapport
 • Feedbacksamtale

Konfliktmægling og ledersparring v./konfliktmægler 
Marianne Wiese

 • Mægling mellem to eller flere parter

   

 • Mægling i teams

   

 • Ledersparring om 1:1 konflikthåndtering

   

 

Der var god energi imellem underviserne, som smittede af på os andre.

...dejligt med den afveksling det giver med to undervisere, gode videoer og øvelser igennem dagen relateret til ens egen virkelighed.

Der var en rigtig god blanding af teori, praktiske eksempler og øvelser. Det gjorde at jeg synes det er lettere at huske og måske bruge værktøjerne aktivt.

Det var godt med rollespilsøvelserne!

Øvelserne var rigtig gode. Også godt med dialog og deling af cases.

Kursister, Konfliktkurser