Forandringer

Har din virksomhed kompetencer, strategi og ledelsesredskaber indenfor Change Management?

At forstå og lede forandringer er en vigtig ledelsesdisciplin – både for linieledere og projektledere. Kort fortalt er et nyt IT-system ikke meget værd, hvis det ikke bruges rigtigt. Og en organisationsforandring, hvor nøglemedarbejdere siger op kan blive en dyr fornøjelse.

Det er derfor alfa og omega, at forstå, forberede og gennemføre forandringer med respekt og fokus på:

 • Kommunikation
 • Forståelse af reaktioner og modstand
 • Coaching af nøglepersoner
 • Træning / Uddannelse i “ny adfærd”
Måske er udgangspunktet en fusion, en flytning, implementering af ny teknologi og arbejdsgange, outsourcing, udvidelse, reorganisering eller andet. Derfor skal nøgleaktiviteterne også skræddersyes, fordi hver forandring har forskellige påvirkninger.

 

forandringer
Changesetter spil med 5 personer

Hessner-consult har solid erfaring med at forberede, gennemføre og implementere forandringer. Som PROSCI-certificeret Change Consultant er værktøjskassen i orden og tilgangen struktureret.

PROSCI er en international frontløber, når det gælder udvikling af viden om best practices indenfor change management.

Med grundlæggende træning i f.eksADKAR (v./Jeffrey Hiatt) og modstandsniveauer (Rick Maurer) bliver man som leder og projektleder bedre i stand til at tilrettelægge og gennemføre forandringer med succes. Der skal være tillid, mening og forståelse til stede. 

Både ledere og medarbejdere kan også finde god træning i simuleringsspil fra Actee – ActeeChange – som Tine Hessner er certificeret i.

Ydelser - Forandringer

Inspiration for ledere, projektledere og medarbejdere:

Inspirationsforedrag:

 • Individuelle reaktioner i forandringer

 • Trivsel, omstillingsparathed og persontyper

 • Adfærdsdesign, projekter og forandringer

Seminarer & workshops

 • 1-2 dage: Få succes med forandringer (tilpasses kunden)

 • 1 dag: Simulationsspillet – ActeeChange
 

Consulting i konkrete projekter

 • Impact assessment & change readiness survey
 •  Strategi for håndtering af forandringer
 •  Samspil mellem projektmodel og change management
 •  Plan for forandringskommunikation
 •  ADKAR-assessment
 •  Ledertræning/sparring