Etik og samtykke

Hos Hessner-Consult benyttes personlighedstests af høj kvalitet.
Testfeedback gives altid af en certificeret konsulent med etik og GDPR i fokus.

 • Kvalitet

  Hessner-Consult benytter persontests af høj kvalitet. Udbyderne er anerkendte og testene validerede efter gældende psykometriske standarder ift. reliabilitet og begrebsvaliditet

 • Feedback samtale

  Testresultatet valideres altid gennem en individuel eller gruppebaseret testfeedback

 • Sprogvarianter

  Test tilbydes i op til 53 sproglige varianter som sikrer at test kan gennemføres på modersmål, hvilket sikrer det bedste resultat

 • Certificeret

  Certificeret konsulent Tine Hessner har uddannelse og træning i analyse, fortolkning og gennemførelse af testfeedback til enkeltpersoner og til grupper og vedligeholder sine certificeringer

 • Fortrolighed

  En personlig testrapport er fortrolig og resultaterne videregives ikke til andre uden aftale herom

 • Samtykke

  Hessner-Consult har endvidere en beskrevet Datapolitik på området samt en samtykkeerklæring som bruges ved udfyldelse af persontests