Datapolitik

Datapolitik/GDPR 
(General Data Protection Regulation)

Af datapolitikken du læse, hvordan virksomheden Hessner-Consult behandler oplysninger om dig og hvilke rettigheder, du har.

1. Behandling af personoplysninger
Hessner-Consult indhenter oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med coaching samt udfyldelse af personlighedstest, og kun efter, du har underskrevet en samtykkeerklæring. Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

  • Kontaktoplysninger
  • Personoplysninger (ikke følsomme samt i sjældne tilfælde følsomme fsva helbred, hvis relevant ift kundeforholdet)

Som dataansvarlig for testresultater udbudt af Thomas International, CFL – Center for Ledelse m.fl., har  Hessner-Consult indgået databehandleraftaler med udbyderne af persontest.

Ved online-kurser og mødeafvikling benyttes krypterede softwareplatforme, eksempelvis Zoom og MS Teams. Sessioner optages ikke, med mindre det er specifikt aftalt med alle deltagere, ligesom der anvendes ”venterum”, når deltageradgang skal kontrolleres.

Hessner-Consult anvender ikke cookies på hjemmesiden.

2. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
Hessner-Consult videregiver ikke oplysninger til tredje part uden dit samtykke

3. Ophevaring af data
Coaching-noter gemmes så længe, det er sagligt for løsningen af en opgave. Resultaterne af persontests slettes eller anonymiseres efter seks måneder.

Sikkerhedsforanstaltningerne omkring opbevaring af dine data kontrolleres jævnligt. Personfølsomme oplysninger er håndskrevet i en mappe og opbevares i et aflåst skab og rum, hvor kun Hessner-Consult har adgang. Andre oplysninger opbevares i cloud-format.

4. Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt – Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige (Hessner-Consult) behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan det ske til Hessner-Consults Data Protection Officer.

5. Kontaktoplysninger og dataansvarlig
Hjemmesiden administreres af Hessner-Consult, som er dataansvarlig for behandling af persondata i Hessner-Consult, jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Data Protection Officer: Tine Hessner
Virksomhed: Hessner-Consult, CVR: 33996160
Adresse: Farum Erhvervspark, Gammel
gårdsvej 61, 3520 Farum
Telefonnummer: 41196041
Mailadresse: tine@hessner-consult.dk