Et projekt er en tidsafgrænset udviklingsopgave af en vis volumen som følger en mere eller mindre forudsigelig og risikofyldt rute for at sejle i havn med resultat og udbytte. Projektarbejdsformen kredser om systematik, effektive redskaber og sund fornuft, som lægges ned over en opgaveløsning, som er mindre forudsigelig end det vi kender fra den daglige drift.


Med modeller som målhierarkiet, interessent- og risikoanalysen, estimeringsteknikker, milepælsplanlægning og evne til at facilitere workshops og møder med projektgruppen bliver projektlederen kompetent – og succesfulde projekter er i syne.

Redskaberne kan læres af alle og har generisk karakter, hvilket betyder at de kan applikeres i forskellige brancher og projekttyper. Hvis virksomheden har interne projekthåndbøger, projektmodeller og særlige skabeloner og templates relateres undervisning og træning til disse.

Tine Hessner er certificeret i PRINCE2® Foundation og har arbejdet professionelt med projektledelse siden 2002 i både offentlige og private virksomheder.

Endvidere underviser Tine hvert år på Diplomuddannelsen i projektledelse for DTU/ DJØF (fysisk og online) samt Komponent (Online).

Ydelser
Inspiration for beslutningstagere og styregrupper:


Projektkompetenceforløb for projektledere og -medarbejdere:

  • Grundlæggeende projektforståelse
  • Målhierarki og fastlæggelse af leverancer
  • Interessenter, risiko, roller og organisering
  • Milepælsplaner og estimering
  • Kommunikation og evaluering


1:1 Sparring til projektledere


Netværk for projektledere

Projektkompetenceforløbet med Tine, gav mig alle de nødvendige værktø jer jeg havde brug for til at kunne lede de kundeprojekter
jeg til dagligt sidder med. Lige fra planlægning, opfølgning og udførelse af projekterne.
Michael
CRM Consultant, 2019